فتح

شرکت فناوران طلوع حق

فتح،‌انتخاب فاتحان

طراحی انواع سایت و اپلیکیشن

طراحی اتوماسیون های اداری

ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ

فتح

شرکت فناوران طلوع حق

فتح،‌انتخاب فاتحان

طراحی انواع سایت و اپلیکیشن

طراحی اتوماسیون های اداری

ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ

طراحی اتوماسیون اداری کارمندان

  • سبک طراحی: فلت - Vue.js
  • زبان سمت سرور: PHP
  • سیستم مدیریت محتوا: Custom Laravel
  • قابلیت های کلیدی: ثبت گزارش کار - ثبت ساعت کار - ثبت مرخصی و اضافه کار - تاییدیه مسئول - امکان گزارش گیری و ...