فتح

شرکت فناوران طلوع حق

فتح،‌انتخاب فاتحان

طراحی انواع سایت و اپلیکیشن

طراحی اتوماسیون های اداری

ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ

فتح

شرکت فناوران طلوع حق

فتح،‌انتخاب فاتحان

طراحی انواع سایت و اپلیکیشن

طراحی اتوماسیون های اداری

ارائه خدمات دیجیتال مارکتینگ

طراحی شبکه اجتماعی شجره

  • سبک طراحی: باکس
  • زبان سمت سرور: PHP
  • قابلیت های کلیدی: گروه های تخصصی - آبشار کلی - امکان دوست گیری - فروم تخصصی برای گفتگو و ...